Poliklinika Therapia Zadar, Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju