Poliklinika Therapia Zadar, Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Fizikalna terapija

Saznaj više

Fizikalna terapija je grana medicine koja proučava biološko djelovanje pojedinih oblika fizikalne energije i njihovu primjenu u dijagnostici, liječenju, prevenciji i rehabilitaciji bolesti, ozljeda i prirođenih mana. Koristi se u tretmanu velikog niza bolesti od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do složenih kognitivnih poremećaja.


Kineziterapija

Saznaj više

Kineziterapija je medicinska disciplina koja primjenjuje pokret u prevenciji i liječenju prirođenih deformacija, bolesti ili povreda. Danas se koristi i izraz medicinska gimnastika. Kao znanost koja se bavi liječenjem i prevencijom pomoću pokreta, kineziterapija dolazi kao odgovor na sve nedoumice vezane uz pitanje treba li i kako vježbati.